Forum – rynek miejski – było centrum życia politycznego, gospodarczego i religijnego Pompejów.

Wokół znajdowało się szereg budynków – w części południowej Rada Miejska, Comitium, na ścianie wschodniej hale targowe i świątynia Wespazjana oraz Sanktuarium Larów miejskich, w części północnej świątynia Jowisza, na zachodniej ścianie spichlerz i targ  warzywny oraz „mensa ponderaria”, czyli stół z wzorcami miar oraz Bazylika, gdzie wymierzano sprawiedliwość.

Za panowania Augusta rozpoczęto brukowanie placu trawertynem oraz zmiana kolumnady tufowej na trawertynową. Prace trwały do wybuchu wulkanu. Nie dokończono trybuny dla mówców „suggestum”. Na placu stoi wiele cokołów, dźwigających ongiś posągi, zniszczone prawdopodobnie w czasie trzęsienia ziemi. Mnogość posągów to zwyczaj wyrażania wdzięczności. U stóp każdego posągu znajdował się odpowiedni napis.

Jak podaje Swetoniusz, August miał oświadczyć, że przedsięwziął wystawienie posągów w tym celu, „aby dawni mężowie stanu służyli obywatelom za miarę dla sądów zarówno o nim, dopóki żyje, jak i o władcach w przyszłości”.

Forum: postument Sallustio

W Pompejach znaleziono napisy, które znajdowały się pod posągiem Eneasza i Romulusa.

Nie tylko dawnym bohaterom wznoszono posągi, lecz także ludziom współcześnie żyjącym. Napisy zawierają szereg informacji, które wyjaśniają, dlaczego to czy inne miasto uważało danego człowieka za godnego wystawienia mu posągu.  W Pompejach większość posagów z forum wyniesiono po zagładzie miasta. Pozostało kilka cokołów z napisami.

Na długo przed wzniesieniem Amfiteatru na placu foralnym odbywały się zapasy gladiatorów. Jeśli w dni powszednie życie na forum pulsowało jak woda tryskająca ze źródła, to w święta ruch na placu stawał się jeszcze bardziej intensywny, gdyż urządzano tam igrzyska gladiatorskie i walki ze zwierzętami. Wszystko to przeplatały intermedia muzyczne. Oczywiście widzowie skupiali się na piętrze portyku; na dole groziło niebezpieczeństwo. Na górę można było dostać się po schodach umieszczonych w trzech punktach. Pod wieczór forum pustoszało.

Przekształcenie pierwotnego placu targowego w monumentalny kompleks, w którym stanęły budowle publiczne oraz oficjalne okręgi kultowe miało miejsce w II w. p.n.e., a powstanie portyku należałoby datować zatem na lata zwycięskiej kampanii sullańskiej, przed założeniem kolonii w 80 r. p.n.e. Podmurowanie portyku jest wyższe od poziomu placu o trzy schodki; miało to uniemożliwiać wjazd na teren forum jakichkolwiek pojazdów.  

Forum: spichlerz